Klachtenregeling

Let op controleer de artikelen altijd voor verwerking:

  • De consument / koper is gehouden om toe te leveren materialen vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid (fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ),  vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de  aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen .
  • De consument / koper  is gehouden de materialen vóór verwerking te controleren op fabricaat, type, kleur, kaliber, tono ( kleurnummer ),  vlakheid, maatvastheid en in het bijzonder op de aanwezigheid van gebreken, haarscheuren en/of krassen.  Reclamaties op verwerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.
  • De consument / koper dient vóór verwerking de gebruiksaanwijzing  op de verpakking van de materialen aandachtig te lezen. Indien deze ontbreekt of men de tekst niet begrijpt of kan lezen dient de consument voor verwerking  de gebruiksaanwijzing en of informatie op te vragen aan RB Sanitair.
  • De consument is gehouden de materialen zodanig te gebruiken zoals op de gebruiksaanwijzing van de verpakking staat vermeld. Indien de gebruiksaanwijzing(en) niet wordt opgevolgd vervalt per direct de garantie en recht op reclamatie.

Wat te doen bij transportschade?

  • Mocht er helaas door transport beschadigde / gebroken producten bij zitten dan dient u deze beschadigde / gebroken producten binnen 24 uur na levering te melden bij onze klantenservice.
  • Daarnaast dient u foto’s te maken van de gebroken en of beschadigde producten en deze te mailen naar verkoop@rbsanitair.nl..
  • U mag de gebroken en of beschadigde artikelen niet verwerken of weggooien, wij komen deze namelijk omwisselen voor nieuwe producten.
  • Mocht u de beschadigde / gebroken producten toch verwerken als bijvoorbeeld een snijstuk of weggooien dan vervalt automatisch uw recht op reclamatie.
  • Beschadigde / gebroken producten kunnen alleen in onze showroom in Tiel geruild worden. Beschadigde / gebroken dozen die door ons zijn vervoerd worden wel op afleveradres geruild.

Waar kan ik een klacht indienen?

U kunt een e mail sturen naar: verkoop@rbsanitair.nl. of bellen naar 085-0640722 voor meer informatie.

Na ontvangst van uw schriftelijk klacht sturen wij u binnen 14 werkdagen een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure. We stellen het uiteraard op prijs als u er eerst met uw contactpersoon bij RB Sanitair probeert uit te komen.